Želite pomoč pri izbiri okna?

Naši svetovalci so vam na voljo
od pon. do pet.
med 9.-17. uro 
in v soboto
med 9.-13. uro
na

telefonski 080 50 58

Ali pošljite povpraševanje


Garancija in reklamacije


 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost PVC oken in balkonskih vrat (okovje, steklo, profil, tesnila, ojačitve) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 120 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost drsno-nagibnih elementih PSK (okovje, steklo, profil, tesnila, ojačitve) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 60 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost PVC PREMIUM vhodnih vrat v beli barvi ali v ostalih barvah in dvižno-drsnih vrat HST-Superslide (okovje, steklo, profil, tesnila) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 60 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost ALU vhodnih vrat (okovje, steklo, profil, tesnila, panel) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 60 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost PVC BASIC vhodnih vrat (okovje, steklo, profil, tesnila, panel) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 24 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja; 
 • garancijski rok za panele v PVC vhodnih vratih v beli barvi znaša 60 mesecev;
 • garancijski rok za panele v PVC vhodnih vratih v dekor barvi znaša 36 mesecev;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje senčil in komarnikov proizvajalca Roletarstvo Medle d.o.o. znaša 24 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja; 
 • garancijski rok za brezhibno delovanje notranjih žaluzij uvoznika Roletarstvo Berčan d.o.o. znaša 24 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja; 
 • garancijski rok za obstojnost barve, obstojnost na UV žarke in mehansko obstojnost notranjih okenskih polic in zunanjih ALU okenskih polic uvoznika Schacher – Mayer d.o.o. znaša 60 mesecev, pod pogojem rednega in pravilnega vzdrževanja; 
 • garancijski rok za obstojnost materiala okenskih polic iz tehnološkega kamna proizvajalca AZUR 7 d.o.o. znaša 300 mesecev, pod pogojem rednega in pravilnega vzdrževanja; 
 • garancijski rok za obstojnost materiala okenskih polic iz tehnološkega kamna proizvajalca Eder Helopal d.o.o. znaša 120 mesecev, pod pogojem rednega in pravilnega vzdrževanja; 
 • garancijski rok za vsa montažna in zaključna dela znaša 24 mesecev; 
 • za produkte oziroma storitve, katerih garancijski rok ni izrecno opredeljen, velja zakonsko določen garancijski rok, minimalno 1 leto oziroma garancijski rok proizvajalca naveden na garancijskem listu;
 • na termični lom stekla in žvenketanje križev ni garancije. Pri refleksnem steklu, ki ima za zaščito pred soncem kovinski nanos, se lahko ob določenih pogojih na zunanji strani pojavi korozija, kar pa ni predmet garancije; 
 • v garancijo niso vključene manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine, …) ali, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka ali, če niso vidne iz razdalje večje ali enake od 3 m gledano pri dnevni svetlobi iz notranje strani navzven oziroma iz razdalje večje ali enake od 5 m gledano pri dnevni svetlobi iz zunanje strani navznotraj;
 • pri PVC oknih in balkonskih vratih ter drsno-nagibnih elementih PSK, nudi podjetje brezplačne nastavitve za obdobje 5 let, pri čemer je naročnik upravičen do dveh brezplačnih nastavitev letno. Vsaka nastavitev mora biti pisno naročena po elektronski pošti;
 • pri dvižno drsnih elementih HST, PVC BASIC vhodnih vratih, PVC PREMIUM vhodnih vratih in ALU vhodnih vratih nudi podjetje brezplačne nastavitve za obdobje 2 let, pri čemer je naročnik upravičen do dveh brezplačnih nastavitev letno. Vsaka nastavitev mora biti pisno naročena po elektronski pošti;
 • nastavitve oken in vrat niso predmet reklamacije in/ali garancije. Naročnik ob prevzemu prejme ustna in pisna navodila za nastavitev oken in vrat.
Ostale površinske nepravilnosti je potrebno prijaviti pisno na zapisnik ob prevzemu izdelkov v prostorih podjetja ali po zaključku montaže in sicer najkasneje v roku osmih (8) dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla.
Za blago, ki ga naročnik vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu.

Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo blaga s strani naročnika ali tretje osebe v času veljavnosti garancije privede do nepreklicne izgube garancije.

Podjetje ne odgovarja za poškodbe na blagu, ki so nastale brez dejanj podjetja, za izpad dobička ali druge finančne izgube, nastale po krivdi naročnika.

V primeru, da podjetje izključno po svoji krivdi ne izpolni bistvenih pogodbenih obveznosti, je povračilo škode, nastale osebam ali lastnini, omejeno do višine zavarovalne vsote.

Omejitev odgovornosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za vsa druga jamstva za škode, ne glede na formalno upravičenost pritožb. V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva podjetja, se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih v podjetju in oseb vključenih v prodajno-zastopniško mrežo podjetja.

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov servis@tiptop-okna.si. Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik.

Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.
Če ima blago napako, za katero podjetje odgovarja, jo je dolžno naročniku odpraviti v najkrajšem možnem roku.


© TIP-TOP DESIGN d.o.o., 2014