Želite pomoč pri izbiri okna?

Naši svetovalci so vam na voljo
od pon. do pet.
med 9.-17. uro 
in v soboto
med 9.-13. uro
na

telefonski 080 50 58

Ali pošljite povpraševanje

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri ''ZAŽELI TIP-TOP-u IN ZADENI IPAD”.


SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN

Organizator nagradne igre je TIP-TOP DESIGN storitve in trgovina d.o.o.  Brilejeva ulica 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 

2. ČLEN

Nagradna igra poteka 21.7. 2016 med 11. in 20. uro v in pred prodajnim salonom TIP-TOP DESIGN d.o.o., PE BTC CITY, Šmartinska cesta 152, Hala 2, 1000 Ljubljana. Nagradna igra je objavljena na spletni strain http://www.tiptop-okna.si, na materialih v trgovinah, v reklamnih letakih in se oglašuje tudi v drugih medijih.


POGOJI SODELOVANJA

3. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in ga organizator ne zaračunava. 

Obiskovalec, lahko v nagradni igri sodeluje na naslednji način: 

V/ali pred salonom pridobi voščilnico/prijavnico, ki jo izpolni in odda na posebej označeno mesto. Poleg besedila (voščila), se mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime, priimek, naslov, tel. številka).
Upoštevane bodo prijave, ki se bodo oddale 21.7. med 11. in 19. uro. 


NAGRADE

4. ČLEN

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

1x Apple iPad Air 2 64GB bel (Wi-Fi), serijska številka DMPRW1Z1G5VY,  v vrednosti: 559,00€ z DDV. 

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Ker nagrada (vrednost nakupa) presega vrednost 42,00 EUR, je nagrajenec po Zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.


ŽREBANJE NAGRAD

5. ČLEN

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

PREDSEDNIK: Klemen Šket
ČLAN: Špela Mikelj
ČLAN: Ana Lampič

Žrebanje nagrad bo potekalo 21.7.2016 med 19. in 20.uro pred prodajnim salonom TIP-TOP DESIGN d.o.o., PE BTC CITY, Šmartinska cesta 152, Hala 2, 1000 Ljubljana.


OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

6. ČLEN

Nagrajenca bomo obvestili na več načinov: V živo na prireditvi, preko elektronskega naslova in telefonskega klica. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani: http://www.tiptop-okna.si.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani http://www.tiptop-okna.si. 

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani http://www.tiptop-okna.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrade. 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


PREVZEM NAGRAD

7. ČLEN

Nagrada se preda takoj, ko bodo zagotovljeni vsi pogoji. 


VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

8. ČLEN
(1) Osebni podatki, ki bodo organizatorju oddani s strani sodelujočega, ki bo izžreban v nagradni igri, bodo namenjeni izključno za namene pošiljanja nagrade in plačilo akontacije dohodnine na FURS. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Organizator lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni igri, tudi za namene promocije organizatorja  v skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

(2) S prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strain organizatorja po pošti in drugih medijih (gsm, e—pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako da na elektronski naslov info@tiptop-okna.si  pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko. 
(3) Zmagovalec nagradne igre dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia 1 ter uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti organizatorja. 


KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

9. ČLEN

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani ali na samem dogodku, ki bo potekal 21.7.2016. 

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@tiptop-okna.si. 


Ljubljana, 21. 7.  2016

TIP TOP DESIGN d.o.o.

© TIP-TOP DESIGN d.o.o., 2014